Венцислав Караджов

Председател на Комисията за защита на личните данни

Тема: "Общ регламент за защита на личните данни"

Г-н Венцислав Караджов е Магистър по право, работил е като старши консултант по международни проекти за борба с корупцията, превенция на конфликт на интереси в държавната администрация

Член на ЦИК в периода април 2011 - март 2014 г.

Главен експертен сътрудник в комисията за контрол на СРС в 41-вото и 42-рото НС

Председател на Комисията за защита на личните данни от 15 април 2014 г.

На 26 ноември 2014 г. Венцислав Караджов е избран, а на 13 декември 2016 г. е преизбран за заместник-председател на Работната група по защита на физическите лица при обработката на лични данни, създадена въз основа на Директива 95/46/EC за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (Работна група по чл. 29). Работната група по чл. 29 е независим консултативен орган за защита на данните към Европейската комисия. Съставът на Работната група включва ръководителите на надзорните органи за защита на данните на физическите лица на всяка от 28те държави членки на ЕС.

Архив

2017 2016 2015 2014

Контакти

office@businesslady.eu
+359 898 26 06 53
+359 888 01 54 55
+359 886 84 94 52

Последвайте ни