Проф. дтн инж. Николай Вълканов

Председател на Съвета на Директорите на „Минстрой Холдинг” АД

Тема: "Условия за бизнес в България и осигуряване на човешки ресурси."

 

Проф. дтн инж. Николай Вълканов

От 2013 г. Николай Вълканов е Професор от Международната Научна Академия МАНЕБ, Санкт Петербург, Русия и Почетен професор на Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски”, град София. Магистър е по специалността „Минно маркшайдерство” на Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски”, гр. София. В началото на своята кариера, от 1986 г. до 1991 г.,  заема длъжността Директор на Научно-изследователския технологичен институт по минно строителство. От 1991 г. професионалния му живот се свързва с „Минстрой Холдинг” АД, където понастоящем е Председател на Съвета на Директорите. От 2002 г. е Председател на Надзорния Съвет на „Горубсо Златоград” АД, а от 2012 г. – Председател на Надзорния Съвет и на „Горубсо Мадан” АД. Носител е на приза „Мистър Икономика” за 2012 г.

Проф. Вълканов е Председател на Управителния Съвет на Българска Минно-Геоложка Камара. Заместник - председател е на Управителния Съвет на КРИБ. Член е на Научно-техническия съюз по Минно Дело, Геология и Металургия, гр. София. Председател е на Настоятелството на Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски”, град София. Член е на Президиума на Световния Минен Конгрес. Член е на Президиума на Международната Маркшайдерска Организация. Председател е на Български Маркшайдерски Съюз.

 

„Минстрой Холдинг” АД има опит в добива на метални полезни изкопаеми (оловно-цинкови руди), строителството и пълния инженеринг на обекти „до ключ” в областта на промишленото и гражданско строителство, енергийното строителство, енергийната инфраструктура, екологията и минната промишленост, производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, а също така и в сферата на хотелиерството. В системата на холдинга работят над 3 500 души.

Архив

2017 2016 2015 2014

Контакти

office@businesslady.eu
+359 898 26 06 53
+359 888 01 54 55
+359 886 84 94 52

Последвайте ни