Росица Димитрова

Заместник-министър на труда и социалната политика

Тема: "Инструменти на политиката за равнопоставеност на жените и мъжете - за по-добро качество на живот. Данни за заетостта и пазара на труда"

Като заместник-министър на труда и социалната политика Росица Димитрова  отговаря за социалното включване, социалните помощи, социалните услуги, подкрепата на децата и семейството, интеграцията на хората с увреждания, равнопоставеността на половете и антидискриминацията. Димитрова осъществява взаимодействието на МТСП с Държавната агенция за закрила на детето и наблюдава и координира дейността на Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и Фонд "Социална закрила".

Преди да поеме поста заместник-министър на труда и социалната политика Росица Димитрова е директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в община Велико Търново, като изпълнява длъжността от септември 2006 г. до май 2017 г.

От 2016 г. е председател на постоянната комисията по труда и социална политика към Националното сдружение на общините в Република България.

Професионалният й опит включва изпълняването на експертни и ръководни длъжности в социалното подпомагане и социалните услуги в община Велико Търново и Агенцията за социално подпомагане. Била е преподавател в Медицинския колеж във Велико Търново и Великотърновския университет („Св. Св. Кирил и Методий“). Участвала е в работните групи за разработване на План за действие за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 и за актуализация на Националната стратегия за детето 2008-2018 г.

Росица Димитрова притежава дългогодишен опит в управлението на програми и проекти.

По образование е магистър по „Социални дейности“, „Здравноосигурителни системи“ и „Стопанско управление“ от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Притежава и магистърска степен по „Управление на европейски проекти“ и  „Мениджър“ от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Завършила е Българското училище за политика „Димитър Паница“.

Архив

2017 2016 2015 2014

Контакти

office@businesslady.eu
+359 898 26 06 53
+359 888 01 54 55
+359 886 84 94 52

Последвайте ни